top of page
Foto_116_edited.jpg

Erfrecht specialisten in Heerlen

Verken op maat gemaakt advies over erfrecht en mediation in Heerlen. In situaties van nalatenschap kunnen geschillen tussen erfgenamen ingewikkeld worden. Wij bieden begeleiding en bemiddeling bij conflicten, waarbij we zorgen voor emotionele ondersteuning en een grondige juridische analyse. Ons doel is het vinden van oplossingen die alle betrokken partijen recht doen, met als streven een haalbare regeling te bereiken.

De mogelijkheden wanneer u een erfenis krijgt

accept.png

 Zuiver aanvaarden

Als u de erfenis zuiver aanvaardt, erft u zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. Of – als er meer erfgenamen zijn – een deel daarvan.

calculator.png

Beneficiair aanvaarden

Bij beneficiair aanvaarden voert u samen met een advocaat een vereffenings-procedure uit. Hierbij worden de schulden en bezittingen in kaart gebracht en verrekend.

file.png

Erfenis verwerpen

Besluit u om de erfenis te verwerpen? Dan heeft u geen recht meer op de nalatenschap. Om te verwerpen dient u een verklaring in bij de rechtbank.

Er bestaan diverse gevallen waarbij erfrecht ter sprake komt, wij zijn er om u te helpen. Neem gerust contact met ons op.

Harmonie zoeken na het overlijden

In situaties waarin erfgenamen verwikkeld raken in nalatenschapskwesties die tot conflicten leiden, zoals bij de afhandeling van de nalatenschap of geschillen tussen de langstlevende en de (stief)kinderen, begrijpen wij de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Verschillen van mening over zaken zoals het vruchtgebruik van de woning van de overledene kunnen de situatie complex maken en het lastig maken om tot overeenstemming te komen, vooral gezien de aanwezige emoties van verdriet.

Ons team in Heerlen staat klaar om te voorkomen dat deze kwesties escaleren. Als alle betrokken erfgenamen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en tot een akkoord te komen, biedt mediation een geschikte oplossing. Tijdens de mediation is er ruimte voor emoties en wordt er door de mediator een juridische analyse uitgevoerd. Oplossingen worden voorgesteld en de mediator luistert naar de belangen van alle partijen. Als onpartijdige bemiddelaars streven wij ernaar om de partijen weer tot elkaar te brengen, wat van bijzonder belang is gezien de frequente geschillen binnen families.

Het is cruciaal om tijdig professionele hulp in te schakelen. Mediation biedt een effectieve weg om langdurige juridische procedures te vermijden. Wanneer het vertrouwen hersteld kan worden en er weer open communicatie mogelijk is, kan een overeenkomst worden bereikt. Deze overeenkomst wordt vervolgens door de advocaat vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst.

Erfrecht oplossingen op maat in Heerlen

Netjes mijn erfenis regelen

Welkom bij viVA Advocaten in Heerlen. Als ervaren professionals begrijpen wij de complexiteit van nalatenschapskwesties maar al te goed. Wij bieden deskundige begeleiding en mediation om conflicten tussen erfgenamen effectief op te lossen. Of het nu gaat om de afwikkeling van de nalatenschap of geschillen tussen de langstlevende en de (stief)kinderen, wij staan klaar om te helpen.

Onze aanpak richt zich op het creëren van een veilige omgeving voor gesprekken, waarbij zowel emoties als juridische aspecten worden erkend en geanalyseerd. Door middel van mediation bieden wij een passende oplossing waarbij voorstellen worden gedaan en de belangen van alle betrokken partijen worden gehoord. Als betrokken en onpartijdige bemiddelaars streven wij ernaar om partijen weer nader tot elkaar te brengen en conflicten binnen families op te lossen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijke benadering van uw erfrechtkwesties in Heerlen.

Schakel de hulp in van viVA Advocaten

Bij viVA Advocaten in Heerlen staat een persoonlijke en resultaatgerichte benadering van elk erfrechtelijk vraagstuk centraal. Wij hechten veel waarde aan het zorgvuldig luisteren naar de behoeften en doelen van onze cliënten, en werken nauw met hen samen om op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen die aansluiten bij hun specifieke situatie.

Onze advocaten streven naar een snelle en effectieve afhandeling van erfrechtelijke zaken, met behoud van de hoogste normen van professionaliteit en ethiek. We streven ernaar om onze cliënten te voorzien van helder en praktisch juridisch advies, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun erfrechtelijke kwesties.

Waarom kies je voor ons? 

  • Diepgaande expertise: Ons team van gespecialiseerde erfrechtenadvocaten beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

  • Persoonlijke benadering: We hechten waarde aan het opbouwen van sterke en duurzame relaties met onze cliënten, gebaseerd op vertrouwen, respect en open communicatie.

  • Resultaatgericht: We streven naar praktische en effectieve oplossingen die voldoen aan de behoeften en doelstellingen van onze cliënten.

  • Efficiëntie: We begrijpen dat erfrechten respectvol moeten worden opgelost. Daarom streven we naar een efficiënte afhandeling van zaken, zonder te boeten aan kwaliteit.

Kies viVA Advocaten in Heerlen voor  uw erfrechtelijke kwesties en laat ons u helpen bij het beschermen van een rechtvaardige oplossing.

Erfrechtelijke zaken oplossen
Erfrecht advocaten

Erfrecht specialisten in Heerlen

Als gespecialiseerde vFAS-erfrechtadvocaten in Heerlen hebben wij de bevoegdheid om de rechter te verzoeken een beslissing te nemen over nalatenschapskwesties. Echter, wanneer erfgenamen bereid zijn om gezamenlijk tot een regeling te komen, omarmen wij mediation als een effectief middel. Mocht dit echter niet leiden tot overeenstemming, dan rest ons het verzoek aan de rechter om de knoop door te hakken.

Onze expertise omvat diverse aspecten, zoals het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, de volledige afwikkeling ervan, het beroep op de legitieme portie of wilsrecht, het herroepen van een boedelverdeling, de inbreng of uitbetaling van schenkingen, het ontslag van een executeur, de vernietiging van een testament en het toezicht op een executeur. Bij ons vindt u de begeleiding en ondersteuning die nodig zijn om deze complexe zaken adequaat af te handelen in Heerlen.

De aanpak van viVA Advocaten in Heerlen

Ons ervaren team van erfrechtadvocaten in Heerlen staat bekend om hun toewijding aan het beschermen van de rechten van erfgenamen. Of het nu gaat om het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis, wij bieden deskundig advies en vertegenwoordiging om u in dit proces te ondersteunen.

Bij ons staat een persoonlijke benadering centraal, waarbij we luisteren naar uw specifieke situatie en behoeften. Samen ontwikkelen we een strategie die is afgestemd op uw doelen, en streven we naar de best mogelijke uitkomst.

Onze prioriteit is het bieden van helderheid en ondersteuning gedurende het hele proces, zodat u met vertrouwen stappen kunt zetten richting een oplossing. Of u nu behoefte heeft aan juridisch advies, hulp bij onderhandelingen of juridische vertegenwoordiging in een rechtszaak, wij staan klaar om u te helpen.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw erfrechtelijke zaken in Heerlen te bespreken en ontdek hoe viVA Advocaten u kan helpen de ondersteuning te krijgen die u verdient.  Wij zijn werkzaam in NederlandSittard, Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Roermond, Valkenburg, Eindhoven, Venlo, Tilburg, Weert en omliggende regio's in Limburg!

Ons laatste nieuws

De laatste nieuwsfeitjes, publicaties en actualiteiten die jij moet weten!

Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page