top of page
viVA Advocaten en Mediation Mediation

Mediation

Ontdek de voordelen van mediation bij scheidingen. Als erkend Vfas-mediator en ervaren advocaat begeleid ik jullie door het proces, waarbij ik zowel juridische als emotionele aspecten aanpak. Bespaar tijd, geld en vind gezamenlijke oplossingen voor een soepele overgang.

Gezamenlijke scheidingsoplossingen

Jullie hebben besloten mediation te gebruiken om gezamenlijk tot overeenkomsten te komen voor jullie scheiding. Als erkende Vfas-mediator zal ik jullie begeleiden gedurende dit proces. Naast mijn rol als mediator, ben ik ook een advocaat met expertise in de juridische en fiscale aspecten van een scheiding. Als advocaat-mediator zal ik jullie informeren over de juridische kwesties die moeten worden geregeld en de consequenties van de juridische keuzes die jullie maken. Bovendien zal ik met jullie praten over de emotionele aspecten van dit proces en de beste aanpak hiervoor bespreken. Mijn rol is om jullie beiden te ondersteunen en adviseren, maar dit zal enkel gebeuren in jullie gezamenlijke belang.

Mediation

Van afspraken naar gerechtelijke uitspraak

Er zal ook aandacht zijn voor de verschillende fasen van emotionele verwerking tijdens de scheiding. Als ouders zullen jullie op een andere manier met elkaar moeten communiceren. De afspraken die jullie samen maken, zullen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant en - indien jullie kinderen hebben - in een ouderschapsplan. Als advocaat zal ik voor jullie een gezamenlijk verzoekschrift opstellen, waarin exact wordt beschreven wat we overeen zijn gekomen. Dit verzoekschrift zal ik juridisch onderbouwen voor de rechter, zodat de gerechtelijke uitspraak precies weergeeft wat jullie wensen zijn.

Waarom kiezen voor mediation?

In een mediationproces zullen jullie onder mijn begeleiding gezamenlijk afspraken maken. Omdat ik naar de wensen van jullie beiden luister, wordt er maatwerk geleverd. De oplossingen die voortkomen uit dit proces zullen voor jullie beiden acceptabel zijn. We kunnen afspraken maken die zowel op de korte als op de lange termijn werken. Aan de andere kant, als jullie beiden apart een advocaat kiezen voor een rechtbankprocedure, zal de uitspraak vrijwel nooit naar tevredenheid van jullie beiden zijn. Ook is een gerechtelijke uitspraak meestal slechts een oplossing voor dat specifieke moment.

Mediation verloopt aanzienlijk sneller dan een echtscheidingsprocedure. Er zijn slechts enkele gesprekken nodig om tot gezamenlijke afspraken te komen. Ik zal alle benodigde documenten voor jullie indienen bij de rechtbank, en de zaak zal schriftelijk door de rechtbank worden afgehandeld. Een echtscheidingsprocedure neemt veel meer tijd in beslag, omdat de advocaten van beide partijen uitgebreide processtukken moeten indienen binnen door de rechtbank vastgestelde termijnen. Bovendien zijn er vaak meerdere zittingen nodig.

Jullie kunnen de kosten van de mediator delen.

De mediator werkt voor jullie beiden, waardoor er geen dubbele kosten ontstaan.

Persoonlijke begeleiding voor jou!

Persoonlijke begeleiding

Indien het voor jou uitdagend of minder wenselijk is om de scheidingsprocedure via mediation te doorlopen, kan ik ook als jouw advocaat optreden. We bespreken jouw voorkeuren en ik zal contact opnemen met de advocaat van jouw partner. Als vFAS-advocaat streef ik er altijd naar om in eerste instantie samen met de andere advocaat tot overeenstemming te komen. Vaak vindt er een gezamenlijke bespreking plaats, waarbij beide advocaten en partijen aanwezig zijn. Tijdens dit overleg zullen we zowel de juridische als emotionele implicaties van de echtscheiding bespreken. Jouw belangen blijven hierbij voor mij van essentieel belang.

Indien we overeenstemming bereiken, zullen beide advocaten in samenspraak het echtscheidingsconvenant (en eventueel het ouderschapsplan) opstellen. De rechtbankprocedure verloopt vervolgens volledig schriftelijk. Deze aanpak is niet alleen sneller, maar vaak ook aangenamer dan een procedure met tegenspraak, die vaak als een "vechtscheiding" wordt ervaren. Bij een tegenspraakprocedure worden veel documenten uitgewisseld door advocaten en moet de rechter uiteindelijk een besluit nemen.

Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page