top of page
viVA Advocaten en Mediation erfrecht

Begeleiding bij erfrecht

Ontdek op maat gemaakt erfrechtadvies en mediation. Bij nalatenschappen kunnen conflicten tussen erfgenamen complex worden. wij bieden begeleiding en conflictbemiddeling, waarbij we emotionele ruimte creëer en juridische analyse toepas. Ons doel is het vinden van oplossingen die recht doen aan alle betrokken partijen voor een haalbare regeling.

Harmonie zoeken na het overlijden 

Wanneer u erfgenaam bent in de nalatenschap van een dierbare en gesprekken met nabestaanden over de erfenis leiden tot conflicten, zoals bij de vereffening van de nalatenschap of geschillen tussen de langstlevende en de (stief)kinderen, kunnen deze situaties bijzonder moeilijk zijn. Denk aan meningsverschillen over het vruchtgebruik van de woning van de overledene. Het lijkt lastig om tot een consensus te komen, vooral door het aanwezige verdriet, waardoor een oplossing onbereikbaar lijkt. Wij staan klaar om te voorkomen dat de kwestie escaleert. Als alle erfgenamen bereid zijn om te praten en tot een regeling te komen, biedt mediation een passende uitkomst. Er is ruimte voor emoties en een juridische analyse door de mediator. Oplossingen worden voorgesteld en de mediator luistert naar de belangen van alle partijen. Als onpartijdige bemiddelaar streven wij ernaar om partijen weer tot elkaar te brengen, wat bijzonder belangrijk is gezien de frequentie van geschillen binnen families.

Het is tevens van essentieel belang om tijdig hulp in te schakelen. Mediation helpt om langdurige procedures te voorkomen. Als het vertrouwen kan worden hersteld en er weer open communicatie mogelijk is, kan een regeling worden getroffen. Deze regeling wordt vervolgens door de advocaat in een overeenkomst vastgelegd.

Erfrecht specialist

Erfrecht specialist

Als gespecialiseerd vFAS erfrechtadvocaat ben ik bevoegd om de rechter te verzoeken een beslissing te nemen over de nalatenschap. Echter, wanneer erfgenamen bereid zijn om gezamenlijk tot een regeling te komen, omarm ik mediation als middel. Mocht dit echter niet leiden tot overeenstemming, dan rest ons het verzoek aan de rechter om de knoop door te hakken.

Mijn expertise omvat verschillende aspecten, zoals de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, de volledige afwikkeling ervan, het beroep op de legitieme portie of wilsrecht, het herroepen van een boedelverdeling, de inbreng of uitbetaling van schenkingen, het ontslag van een executeur, de vernietiging van een testament en het toezicht op een executeur. Bij mij vind u de begeleiding en ondersteuning die nodig is om deze complexe zaken adequaat af te handelen.

Vroegtijdig afspraken maken!

Vroegtijdig heldere afspraken maken is essentieel. Mocht u behoefte hebben aan het bespreken van huwelijkse voorwaarden of een testament, dan zijn wijn er voor u. Wij begrijpen de noodzaak om alles vooraf goed te regelen, vooral met het oog op mogelijke overlijdenssituaties. Misschien spelen er complexe zaken, zoals kinderen uit een eerdere relatie, en wilt u duidelijkheid over de regelingen voor uw huidige echtgenote en de verdeling na een overlijden. Wellicht moet een familiebedrijf na overlijden worden voortgezet. Het is van groot belang dat we gezamenlijk de huwelijkse voorwaarden en testamenten doornemen, waarbij wij advies geven over de best mogelijke aanpassingen.

Verdeling van jouw vermogen
Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page