top of page
viVA Advocaten en Mediation Echtscheiding

Echtscheiding

Het besluit om te scheiden brengt een scala aan complexe overwegingen met zich mee, van het welzijn van de kinderen tot financiële verantwoordelijkheden en emotionele uitdagingen. Bij viVA Advocaten begrijpen we deze complexiteit en streven we ernaar onze cliënten bij te staan met zorgvuldige juridische ondersteuning en aandacht voor de menselijke kant van dit proces.

Uw scheiding, onze zorg

Het nemen van de beslissing om te scheiden is vaak het begin van een complexe en emotionele periode in iemands leven. Deze keuze brengt een breed scala aan overwegingen met zich mee. Het welzijn van de kinderen staat voorop, terwijl ook de kwesties rond de woning, partneralimentatie, financiële verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen en mogelijk zelfs de verdeling van een eigen bedrijf of onderneming allemaal van cruciaal belang zijn.

Naast deze praktische aspecten zijn er ook de emotionele uitdagingen. Het omgaan met de teleurstelling en het verdriet van je partner kan een zware last zijn. Soms ervaren mensen zelfs gevoelens van schuld, ondanks dat ze niet langer gelukkig waren in de relatie. Het jongleren met al deze aspecten vereist niet alleen aandacht, maar ook tijd. Toch is het van even groot belang om de echtscheiding zo efficiënt mogelijk af te handelen, zodat alle betrokken partijen een helder en duidelijk pad naar de toekomst hebben.

Echtscheiding

Aanpassingen en nieuwe regelingen voor een veranderende toekomst

Na de afronding van een echtscheiding kunnen er nog diverse kwesties opkomen die verdere aandacht vereisen. Veranderingen in inkomenssituaties, gewijzigde leefomstandigheden, of nieuwe ontwikkelingen in het leven van zowel u als uw ex-partner kunnen de noodzaak tot herziening of aanpassing van eerder vastgestelde afspraken met zich meebrengen.

Bij viVA Advocaten bieden we gerichte ondersteuning om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken. Wanneer er wijzigingen optreden in inkomsten of leefomstandigheden, kunnen we helpen bij het herberekenen van de alimentatie. Indien er veranderingen nodig zijn in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde omstandigheden voor de kinderen of veranderingen in de situatie van de ouders, staan we klaar om te assisteren bij deze aanpassingen.

De kosten van een echtscheiding

De kosten van een scheiding variëren per situatie. We streven naar transparantie door een heldere inschatting van de kosten te geven. We bespreken welke aspecten jullie zelf kunnen regelen, wat efficiëntie bevordert en kosten kan besparen. Ons  tarief bedraagt €215,- per uur exclusief BTW, zonder extra kantoorkosten.

Sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden mediation; we bespreken samen de vergoeding en de eigen bijdrage. Voor diegenen die in aanmerking komen voor overheidsgeld voor advocaatkosten, kunnen we dit regelen. Dit kan de kosten van een gezamenlijke echtscheiding aanzienlijk verlagen. Onze afspraken zijn altijd helder en transparant, zodat jullie met duidelijkheid dit nieuwe hoofdstuk kunnen beginnen.

Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page