top of page
  • Writer's pictureviVA Advocaten

Ondernemerschap en wet: Wat elke starter moet weten

Wat elke starter moet weten. Als startende ondernemer is het essentieel om een goed begrip te hebben van de wetten en regels die van toepassing zijn op jouw bedrijf. Het naleven van deze wetten kan niet alleen helpen om juridische problemen te voorkomen, maar kan ook bijdragen aan het succes en de groei van je onderneming. In deze blog bespreken we enkele belangrijke juridische aspecten waar elke starter van op de hoogte moet zijn.


Wat elke starter moet weten

1. Bedrijfsstructuur

Het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur is een cruciale beslissing voor elke startende ondernemer. De meest voorkomende bedrijfsstructuren zijn eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), besloten vennootschap (BV) en naamloze vennootschap (NV).


Bij een eenmanszaak is er geen juridisch onderscheid tussen de ondernemer en het bedrijf. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf. Eenmanszaken hebben minder administratieve verplichtingen maar bieden beperkte groeimogelijkheden.


Een VOF is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van het bedrijf. Een VOF biedt meer flexibiliteit en groeimogelijkheden, maar kan conflicten tussen vennoten veroorzaken.


Een BV is een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen van de eigenaren. De aandeelhouders zijn over het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de BV. Een BV biedt meer bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid en heeft meer geloofwaardigheid, maar heeft ook meer administratieve verplichtingen en is onderworpen aan vennootschapsbelasting.


Een NV is vergelijkbaar met een BV, maar heeft als verschil dat de aandelen vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Een NV is geschikt voor grote ondernemingen met veel kapitaalbehoeften en behoefte aan toegang tot de kapitaalmarkt.


Het kiezen van de juiste bedrijfsstructuur hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van je bedrijfsactiviteiten, het verwachte inkomen en de groeiplannen. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke structuur zorgvuldig te overwegen en zo nodig professioneel advies in te winnen voordat je een definitieve beslissing neemt.


2. Contracten

Als ondernemer zul je vaak in situaties terechtkomen waarin het sluiten van contracten een cruciaal onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden vormt. Deze contracten kunnen variëren van arbeidsovereenkomsten met je werknemers tot huurovereenkomsten voor je bedrijfsruimte, van leverancierscontracten voor je benodigde goederen en diensten tot klantovereenkomsten voor de verkoop van je producten of diensten.


Het is van het grootste belang om deze contracten grondig te lezen, te begrijpen en te evalueren voordat je ze ondertekent. Hoewel het verleidelijk kan zijn om snel akkoord te gaan met de voorwaarden om een deal te sluiten of een project te starten, kan het negeren van de kleine lettertjes ernstige gevolgen hebben voor je bedrijf op de lange termijn.


Een van de eerste stappen die je moet nemen bij het beoordelen van een contract is het identificeren van de belangrijkste voorwaarden en bepalingen. Dit omvat zaken als de duur van het contract, de prijs, betalingsvoorwaarden, leverings- of prestatieverplichtingen, garanties, aansprakelijkheid, en eventuele boeteclausules of opzeggingsvoorwaarden.


Daarnaast is het van essentieel belang om de juridische implicaties van de verschillende clausules en voorwaarden te begrijpen. Sommige clausules kunnen bijvoorbeeld je aansprakelijkheid beperken of bepaalde rechten of verplichtingen vastleggen. Het is belangrijk om te weten wat je precies overeenkomt voordat je je handtekening zet.


Als je twijfels hebt over de inhoud van een contract of als je bepaalde juridische termen niet begrijpt, is het verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je akkoord gaat. Een ervaren zakelijk advocaat of juridisch adviseur kan je helpen om de voorwaarden van het contract te interpreteren, mogelijke risico's te identificeren en eventuele noodzakelijke wijzigingen of aanvullingen voor te stellen om je belangen te beschermen.


Het is belangrijk om te onthouden dat een contract bindend is zodra het is ondertekend, dus het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat je volledig begrijpt wat je ondertekent voordat je je handtekening zet. Door de tijd te nemen om contracten zorgvuldig te evalueren en indien nodig juridisch advies in te winnen, kun je potentiële juridische valkuilen vermijden en je bedrijf beschermen tegen ongewenste verrassingen in de toekomst.


Wat elke starter moet weten

3. Intellectueel eigendom

Als ondernemer is het cruciaal om je bewust te zijn van de waarde van intellectueel eigendom en hoe je dit kunt beschermen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Intellectueel eigendom omvat een breed scala aan rechten die je exclusieve controle geven over de creatieve en innovatieve aspecten van je bedrijf. Hieronder vallen onder andere handelsmerken, auteursrechten en octrooien.


Handelsmerken

Een handelsmerk is een teken dat wordt gebruikt om goederen of diensten te identificeren en te onderscheiden van die van anderen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit een woord, een logo, een slogan of een combinatie hiervan. Door je handelsmerk te registreren, verkrijg je exclusieve rechten om het merk te gebruiken en kun je anderen verbieden om een vergelijkbaar merk te gebruiken in dezelfde branche. Dit helpt je niet alleen om je merkidentiteit te beschermen, maar ook om verwarring bij consumenten te voorkomen en je concurrentiepositie te versterken.


Bij ViVa advocaten begrijpen wij dat het leuk maar tegelijkertijd ook spannend kan zijn als beginnende ondernemer. Er zijn veel dingen waar rekening mee gehouden moet worden, wat vooraf moet gebeuren en er moet vanalles bijgehouden worden. Professionele hulp is hierbij soms geen gek idee. Voor deze hulp kunt u terecht bij ViVa advocaten.


Auteursrechten

Auteursrechten beschermen originele werken van creativiteit, zoals literaire werken, muziek, films, software en kunstwerken. Je hoeft auteursrechten niet te registreren, omdat ze automatisch ontstaan zodra het werk wordt gecreëerd en vastgelegd in een tastbare vorm. Echter, het registreren van je auteursrechten biedt extra bescherming en maakt het gemakkelijker om inbreuk te bewijzen en schadevergoeding te eisen bij een geschil. Door je auteursrechten te beschermen, behoud je de exclusieve rechten om het werk te reproduceren, distribueren, uitvoeren en afgeleide werken te maken.


Octrooien

Een octrooi beschermt nieuwe uitvindingen en technologische innovaties voor een bepaalde periode, meestal 20 jaar. Om in aanmerking te komen voor een octrooi, moet je uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Het proces van het verkrijgen van een octrooi kan complex en tijdrovend zijn, maar het biedt exclusieve rechten om anderen te verbieden om je uitvinding commercieel te gebruiken, produceren of verkopen zonder jouw toestemming. Octrooien zijn vooral waardevol in sectoren waar technologische innovatie een belangrijke rol speelt, zoals de biotechnologie, farmaceutische industrie en de IT-sector.


Belastingen

Als ondernemer ben je verplicht om belastingen te betalen over de winst die je bedrijf genereert. Dit is een fundamenteel aspect van het ondernemerschap waar elke startende ondernemer rekening mee moet houden. De belastingregels kunnen echter complex zijn en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de bedrijfsstructuur en de aard van je bedrijfsactiviteiten. Het is daarom van cruciaal belang om een goed begrip te hebben van je fiscale verplichtingen en om te voldoen aan alle relevante belastingwetten.


Het is belangrijk om te beginnen met het begrijpen van de verschillende soorten belastingen waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen. Dit omvat onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en eventueel andere lokale belastingen, afhankelijk van je locatie en bedrijfsactiviteiten. Elke belasting heeft zijn eigen regels en tarieven, en het is essentieel om te weten welke belastingen op jouw bedrijf van toepassing zijn.


De belastingregels kunnen ook verschillen afhankelijk van de bedrijfsstructuur die je hebt gekozen. Bijvoorbeeld, als je een eenmanszaak bent, wordt de winst van je bedrijf belast als persoonlijk inkomen en ben je zelf verantwoordelijk voor het indienen van je belastingaangifte. Als je een besloten vennootschap (BV) hebt, wordt de winst van je bedrijf belast tegen het vennootschapsbelastingtarief en moet je een aparte vennootschapsbelastingaangifte indienen.


5. Arbeidswetgeving:

Wanneer je als ondernemer personeel in dienst neemt, is het van groot belang om te voldoen aan de geldende arbeidswetgeving. Deze wetgeving is erop gericht om de rechten van werknemers te beschermen en een veilige en eerlijke werkomgeving te waarborgen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de arbeidswetgeving waaraan je moet voldoen:


Minimumloon

Werknemers hebben recht op een minimumloon voor het werk dat ze verrichten. Het minimumloon wordt regelmatig vastgesteld door de overheid en kan variëren afhankelijk van factoren zoals leeftijd en ervaring van de werknemer. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je werknemers ten minste het wettelijke minimumloon ontvangen voor hun werkzaamheden.


Wat elke starter moet weten

Arbeidstijden

Werknemers hebben recht op regelmatige pauzes en rusttijden tijdens hun werkuren. De maximale arbeidstijden en minimale rustperiodes zijn vastgelegd in de arbeidswetgeving en kunnen per land verschillen. Het is belangrijk om de arbeidstijden van je werknemers bij te houden en ervoor te zorgen dat ze voldoende rust krijgen tussen hun diensten.


Arbeidsvoorwaarden

Werknemers hebben recht op bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen, vakantiegeld, en doorbetaling bij ziekte. Deze voorwaarden kunnen variëren afhankelijk van de branche, de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) en individuele arbeidsovereenkomsten. Als werkgever dien je ervoor te zorgen dat je arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en dat je werknemers krijgen waar ze recht op hebben.


Veiligheidsvoorschriften op de werkplek

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Dit omvat het identificeren en minimaliseren van risico's op de werkplek, het verstrekken van de nodige veiligheidsuitrusting en het bieden van training aan werknemers over veiligheidsprocedures. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en ervoor te zorgen dat je bedrijf aan deze voorschriften voldoet om ongevallen en letsel te voorkomen.


Wat elke starter moet weten

Als startende ondernemer kan het overweldigend zijn om alle juridische aspecten van het ondernemerschap te begrijpen. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen en samen te werken met een ervaren advocaat of juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat je bedrijf aan alle wettelijke vereisten voldoet. Door jezelf goed te informeren en de juiste juridische stappen te nemen, leg je een sterke juridische basis voor je onderneming en vergroot je de kans op succes op de lange termijn.

7 views

Comments


Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page