top of page
  • Writer's pictureviVA Advocaten

Het verschil tussen Advocaten en Mediators

In een wereld waar juridische geschillen en complexe kwesties aan de orde van de dag zijn, wordt de keuze van de juiste oplossing steeds crucialer. Vaak wordt als eerste gedacht aan het inschakelen van een advocaat, maar er bestaat een alternatieve benadering die wellicht vruchtbaarder is: Mediation. Bij Viva Advocaten en Mediation begrijpen we de unieke voordelen van dit proces en willen we delen waarom mediators vaak de betere keuze zijn dan advocaten.


Waarom kiezen voor Mediation?

Mindere confrontatie:

Een van de meest tastbare voordelen van mediation is de beduidend lagere mate van confrontatie in vergelijking met traditionele juridische procedures. In plaats van het strijdtoneel van de rechtszaal betreden beide partijen een ruimte waar open gesprekken worden geleid door een neutrale derde partij - de mediator. 


Deze aanpak creëert een atmosfeer waarin beide partijen zich gehoord voelen zonder zich te hoeven verschansen in een gevecht om hun standpunt te verdedigen. Bij Viva Advocaten en Mediation begrijpen we dat het verminderen van confrontatie niet alleen leidt tot een efficiënter proces, maar ook de basis vormt voor duurzame oplossingen.


Behoud van relaties:

In tegenstelling tot traditionele juridische procedures, waarin de nadruk vaak ligt op winnen of verliezen, richt mediation zich op samenwerking en communicatie. Advocaten kunnen soms onbedoeld bijdragen aan het verslechteren van relaties tussen partijen. Mediators daarentegen streven naar het behoud of zelfs herstel van relaties, wat met name waardevol is bij geschillen binnen families of tussen zakenpartners.

Bij Viva Advocaten en Mediation begrijpen we dat geschillen niet alleen over juridische belangen gaan, maar ook over menselijke relaties. Onze mediators streven ernaar om een brug te slaan tussen partijen in plaats van muren op te werpen. 


Tijd en kosten besparen:

Het derde overtuigende argument voor mediation is het tijds- en kostenefficiënte karakter ervan. Rechtsgeschillen kunnen zich voortslepen in lange, kostbare processen met onzekere uitkomsten. Mediation biedt een snellere en vaak meer kosteneffectieve oplossing.


Bij Viva Advocaten en Mediation begrijpen we dat tijd en geld waardevolle hulpbronnen zijn. Door te kiezen voor mediation, kiezen partijen voor een route die niet alleen resultaatgericht is, maar ook de financiële en emotionele lasten minimaliseert.


Creatieve oplossingen:

Mediation biedt de vrijheid om buiten de strikte kaders van juridische procedures te denken. De mediator faciliteert discussies en stimuleert partijen om creatieve oplossingen te bedenken die specifiek zijn afgestemd op hun situatie.


Bij Viva Advocaten en Mediation moedigen we deze creativiteit aan. We geloven dat maatwerkoplossingen de sleutel zijn tot duurzame overeenkomsten. Onze mediators zijn getraind om te denken buiten de geijkte paden en unieke, op maat gemaakte resultaten te bevorderen.


Verhoogde zelfbeschikking:

Een van de meest intrigerende aspecten van mediation is de verhoogde mate van zelfbeschikking die het partijen biedt. In traditionele juridische procedures ligt de beslissingsbevoegdheid vaak bij de rechter. Mediation daarentegen geeft de betrokken partijen meer zeggenschap over het proces en de uiteindelijke oplossing.

 

Bij Viva Advocaten en Mediation geloven we in het belang van empowerment. Door te kiezen voor mediation, kiezen partijen voor een actieve rol in het vormgeven van hun toekomst, in plaats van passieve deelnemers in een rechterlijk oordeel.


mediation voor arbeid, trouwen, familie, erfenis

Waarom kiezen voor Viva Advocaten en Mediation?

Expertise op divers gebied:

Viva Advocaten en Mediation onderscheidt zich door een team van ervaren mediators met diepgaande expertise op verschillende rechtsgebieden. Of het nu gaat om familierecht, zakelijke geschillen of arbeidsconflicten, we beschikken over de knowhow om effectieve bemiddeling te bieden.


Bij Viva Advocaten en Mediation begrijpen we dat elke zaak uniek is. Onze mediators zijn bedreven in het navigeren door complexe juridische kwesties en hebben de vaardigheden om tot oplossingen te komen die recht doen aan de specifieke behoeften van elke zaak.


Vertrouwelijkheid en privacy:

Een ander aspect waar Viva Advocaten en Mediation sterk de nadruk op legt, is de waarde van vertrouwelijkheid. In tegenstelling tot publieke rechtszaken blijven alle besprekingen in een mediationproces strikt vertrouwelijk.


Bij Viva Advocaten en Mediation creëren we een veilige omgeving waarin partijen zich vrij voelen om openhartig te zijn zonder angst voor repercussies buiten de mediationkamer. Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van ons werk en draagt bij aan een effectieve en eerlijke communicatie tussen alle betrokken partijen.


Klantgerichte benadering:

Een klantgerichte benadering staat centraal bij Viva Advocaten en Mediation. We begrijpen dat geschillen niet alleen om juridische kwesties draaien, maar ook om individuele belangen en behoeften. Onze mediators zijn bedreven in het luisteren naar beide partijen, het identificeren van hun specifieke belangen en het begeleiden van het proces naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Wij staan garant voor een persoonlijke, betrokken en empathische benadering. 


verschillen tussen mediation en advocaten

Nazorg en ondersteuning:

Het engagement van Viva Advocaten en Mediation gaat verder dan de afronding van de mediation. We begrijpen dat het implementeren van overeengekomen oplossingen net zo belangrijk is als het bereiken ervan. Onze nazorg en ondersteuning zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de overeengekomen oplossingen duurzaam zijn. We streven naar langetermijnsucces en gemoedsrust voor alle betrokken partijen.


Wacht niet langer; ontdek de voordelen van mediation en waarom Viva Advocaten en Mediation de partner is die u nodig heeft. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor uw geschillen. Viva Advocaten en Mediation - waar geschillen eindigen en samenwerking begint.

20 views

Comments


Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page