top of page
  • Writer's pictureviVA Advocaten

Berekening van alimentatie: Wat zijn de factoren?

Bij viVA Advocaten begrijpen we dat het berekenen van alimentatie een complex en vaak emotioneel proces kan zijn. Alimentatie is een financiële bijdrage die één partner betaalt aan de andere na een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het doel is om ervoor te zorgen dat beide partijen en eventuele kinderen na de scheiding een redelijke levensstandaard kunnen behouden. Maar hoe wordt alimentatie eigenlijk berekend? Welke factoren spelen een rol? In deze blog leggen we het uit.

Berekening van alimentatie

1. Soorten alimentatie

Bij een scheiding komen vaak financiële regelingen kijken, waaronder alimentatie. Er zijn twee hoofdsoorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie.


  • Partneralimentatie is de bijdrage die de ene ex-partner aan de andere betaalt na een scheiding. Het doel hiervan is om de levensstandaard van de ontvanger zoveel mogelijk te handhaven op het niveau dat tijdens het huwelijk bestond. Dit kan nodig zijn wanneer de ene partner bijvoorbeeld minder heeft gewerkt of minder inkomen heeft vergaard tijdens het huwelijk. De duur en hoogte van partneralimentatie zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals de duur van het huwelijk en de financiële positie van beide partijen.

  • Kinderalimentatie betreft de bijdrage die bedoeld is voor de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen. Deze alimentatie moet ervoor zorgen dat de kinderen na de scheiding niets tekortkomen en zoveel mogelijk dezelfde levensstandaard behouden. Bij de berekening van kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind, het inkomen van beide ouders, en de zorgverdeling. Het belang van het kind staat hierbij voorop, wat betekent dat kinderalimentatie vaak voorrang heeft op partneralimentatie.


2. Inkomen van beide partijen

Bij de berekening van alimentatie wordt allereerst gekeken naar het inkomen van beide partijen. Dit omvat niet alleen het salaris, maar ook andere inkomstenbronnen zoals bonussen, uitkeringen, en eventuele eigen inkomsten uit ondernemingen. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van het netto-inkomen, aangezien dit de basis vormt voor de verdere berekeningen.


3. Behoefte en draagkracht

Bij de berekening van alimentatie spelen de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betalende partij een cruciale rol.


  • Behoefte betreft wat de ontvanger nodig heeft om een redelijke levensstandaard te behouden, vergelijkbaar met de levensstandaard tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit kan bijvoorbeeld kosten voor levensonderhoud, woonlasten en andere dagelijkse uitgaven omvatten.

  • Draagkracht gaat over wat de betalende partij redelijkerwijs kan missen zonder zelf in financiële problemen te komen. Bij het bepalen van de draagkracht wordt gekeken naar het inkomen, vaste lasten, en andere financiële verplichtingen van de betalende partij. Het doel is om een evenwicht te vinden waarbij de betalende partij een rechtvaardige bijdrage levert zonder zelf in de problemen te komen.


4. Levensonderhoud van kinderen

Bij kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de kosten voor levensonderhoud, opvoeding en studie van de kinderen. In Nederland worden hiervoor de ‘Tremanormen’ gebruikt als richtlijn. Deze normen helpen bij het vaststellen van een eerlijke bijdrage door te kijken naar het inkomen van beide ouders en de specifieke kosten van de kinderen. Het doel is om ervoor te zorgen dat de kinderen na de scheiding een vergelijkbare levensstandaard behouden. De Tremanormen bieden een gestructureerde en transparante manier om kinderalimentatie te berekenen, waarbij het belang van het kind centraal staat.


5. Zorgverdeling en omgangsregeling

De zorgverdeling en omgangsregeling spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van alimentatie. Als de zorg voor de kinderen gelijk wordt verdeeld tussen beide ouders, kan dit de hoogte van de kinderalimentatie beïnvloeden. In dit geval dragen beide ouders immers bij aan de kosten van de kinderen. Een evenwichtige omgangsregeling kan dus leiden tot aanpassingen in de hoogte van de alimentatie, waarbij het belang van de kinderen altijd voorop staat. Een goede communicatie tussen ouders en een heldere afspraken over de zorgverdeling zijn hierbij essentieel.


Berekening van alimentatie

6. Woonlasten en overige kosten

Bij de berekening van alimentatie worden niet alleen de woonlasten van beide partijen, zoals hypotheek- of huurlasten, meegenomen, maar ook andere noodzakelijke uitgaven. Dit omvat onder meer verzekeringen, medische kosten en algemene kosten voor levensonderhoud. Het totaalbeeld van de financiële situatie van beide partijen wordt zorgvuldig geanalyseerd om een eerlijke en redelijke alimentatieregeling te kunnen vaststellen. Het is belangrijk dat alle relevante kosten en verplichtingen worden meegewogen om tot een rechtvaardige bijdrage te komen die voldoet aan de behoeften van alle betrokkenen.


7. Duur van de alimentatie

De duur van de alimentatieverplichting wordt bepaald door diverse factoren, waaronder de duur van het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. In Nederland geldt doorgaans voor partneralimentatie een maximale termijn van vijf jaar, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals langdurige zorgverplichtingen of een groot leeftijdsverschil tussen de ex-partners. Voor kinderalimentatie geldt geen vaste termijn; deze verplichting eindigt doorgaans wanneer het kind financieel zelfstandig wordt, bijvoorbeeld door het bereiken van de meerderjarigheid. De duur van de alimentatie wordt dus individueel bepaald op basis van de specifieke omstandigheden van elke zaak.


Berekening van alimentatie

De berekening van alimentatie is een zorgvuldig proces waarin verschillende factoren worden meegewogen. Het is belangrijk om deze berekeningen nauwkeurig te maken, zodat beide partijen en eventuele kinderen een stabiele financiële basis hebben na de scheiding. Bij viVA Advocaten staan we klaar om u te begeleiden en te ondersteunen in dit proces. Heeft u vragen of behoefte aan juridische bijstand bij het berekenen van alimentatie? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

1 view

Kommentare


Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page