top of page
 • Writer's pictureviVA Advocaten

Hoe los je een arbeidsconflict op?

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een geschil dat zich voordoet op de werkvloer, vaak tussen werknemers onderling of tussen een werknemer en een manager. Deze conflicten kunnen diverse oorzaken hebben, variërend van communicatieproblemen tot persoonlijke verschillen of zelfs pesterijen op de werkvloer. Het voorkomen en effectief oplossen van arbeidsconflicten is essentieel voor een gezonde werkomgeving en het behoud van waardevol personeel. Managers dienen te beschikken over de nodige middelen en vaardigheden om conflicten aan te pakken en constructieve oplossingen te bieden. Dit vereist niet alleen versterking van leiderschapskwaliteiten, maar ook streven naar een veilige en ondersteunende werkcultuur waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen.


Onopgeloste conflicten kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen voor een bedrijf, zowel in termen van verlies van productiviteit als mogelijke financiële repercussies, zoals transitievergoedingen bij gedwongen ontslag als gevolg van een conflict. Daarom is het cruciaal om conflicten snel en effectief aan te pakken, met aandacht voor zowel de menselijke als de zakelijke aspecten ervan. ViVA advocaten biedt de beste oplossing.


Verschillende soorten arbeidsconflicten

Er zijn verschillende soorten arbeidsconflicten die elk hun eigen kenmerken hebben. Deze kunnen worden ingedeeld op basis van drie belangrijke invloedsfactoren: de betrokkenen, de aard van het conflict en de oorzaak ervan. Hieronder worden deze factoren toegelicht:


Betrokkenen bij het conflict:

 • Persoonlijke conflicten: Deze conflicten vinden plaats tussen individuele werknemers en worden vaak veroorzaakt door onderlinge rivaliteit of ontevredenheid over samenwerking.

 • Groepsconflicten: Dit type conflict doet zich voor binnen grotere groepen of tussen verschillende teams. Het ontstaat wanneer een heel team het oneens is met bijvoorbeeld de taakverdeling of de manier van leidinggeven.

baas boos op werknemer en wijst naar links

De aard van het conflict:

 • Interactie: Conflicten ontstaan vaak als gevolg van gebrek aan begrip of respect tussen collega's.

 • Communicatie: Onvoldoende of slechte communicatie kan leiden tot frustraties en misverstanden.

 • Werkstijl: Verschillen in werkmethoden en organisatie kunnen spanning veroorzaken bij medewerkers.

 • Doelen: Conflicten kunnen ontstaan wanneer er geen consensus is over de doelstellingen, bijvoorbeeld als doelen als onrealistisch worden beschouwd.

 • Rollen: Een gebrek aan duidelijkheid over rollen en functies kan de efficiëntie van teams belemmeren.

 • Waarden: Conflicten kunnen ontstaan wanneer medewerkers verschillende waarden en normen hanteren die niet op elkaar zijn afgestemd.


De oorzaak van het conflict:

 • Functionele oorzaak: Deze conflicten hebben betrekking op zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf, zoals meningsverschillen over de beste aanpak om bedrijfsdoelen te bereiken.

 • Disfunctionele oorzaak: Dit soort conflicten hinderen de ontwikkeling van het bedrijf en kunnen bijvoorbeeld ontstaan door persoonlijke ruzies tussen werknemers.


Hoe kan je een arbeidsconflict oplossen?

Het is van vitaal belang om in gesprek te blijven wanneer zich een arbeidsconflict voordoet. Zowel u als uw werkgever moeten een constructieve houding aannemen om tot een oplossing van het probleem te komen. Dit betekent dat uw werkgever de tijd en ruimte moet nemen om aandacht te besteden aan het conflict, maar dat geldt ook voor u. Het vermijden van gesprekken is doorgaans geen effectieve strategie. Het is belangrijk om kalm te blijven tijdens gesprekken. Als emoties de overhand dreigen te nemen, is het verstandig om een pauze in te lassen of het gesprek op een later moment voort te zetten.


Het is raadzaam om aantekeningen te maken van wat er tijdens de gesprekken wordt besproken. Deze notities kunnen later van pas komen. Het is ook belangrijk om te reageren op gespreksverslagen van uw werkgever als u het er niet mee eens bent.


mediator helpt vrouw en legt hand op schouder

Schakel een mediator in

Als u er samen niet uitkomt, kan het inschakelen van een gecertificeerde arbeidsmediator uitkomst bieden. Een mediator is onpartijdig en begeleidt het gesprek tussen u en uw werkgever. Wat tijdens de mediation wordt besproken, is vertrouwelijk en mag buiten de mediation niet worden gebruikt. Het is verstandig om u te laten bijstaan door een arbeidsrecht advocaat tijdens dit proces.


Het is cruciaal om arbeidsconflicten op een constructieve manier aan te pakken. Zowel werkgevers als werknemers moeten bereid zijn om in gesprek te blijven en naar oplossingen te zoeken. Het vermijden van confrontaties leidt zelden tot een duurzame oplossing. Door middel van open communicatie, het inschakelen van een arbeidsmediator, kunnen conflicten worden aangepakt en kunnen werkbare oplossingen worden gevonden. Het is essentieel om hierbij rustig te blijven, aantekeningen te maken en juridisch advies in te winnen indien nodig. Op deze manier kunnen arbeidsconflicten worden opgelost en kan de werkomgeving weer worden gestabiliseerd, wat ten goede komt aan zowel werkgevers als werknemers. Neem contact met ons op voor verdere vragen over arbeidsconflicten.
1 view

Comments


Viva Advocatuur_Logo_DEF_Digitaal_Transparantt.png
bottom of page