top of page

Mediation bij echtscheiding

Als u midden in een echtscheidingsprocedure zit, krijgt u veel adviezen uit de omgeving, zoals ‘je moet er alles uit halen’ en ‘de kinderen zijn het belangrijkste’. U bent bezig met negatieve gedachten en emoties. Het is dan moeilijk om samen met uw partner op één lijn te komen. Ik kan u helpen om de negatieve emoties om te buigen naar een positief toekomstbeeld.


Het is vaak geen goed idee om te snel met juridische procedures te starten. Zoals een alimentatie-, echtscheidings- of kortgeding procedure. Er is nog weinig ruimte voor flexibiliteit of inschikkelijkheid.

 

Ik zal u zo goed mogelijk bijstaan om de emoties te bespreken en te zoeken naar oplossingen om de echtscheiding in goed onderling overleg te regelen. U hoeft in deze gevallen niet naar de Rechtbank om uw standpunten toe te lichten. Dit regelen wij dan bij mij op kantoor. Het voordeel is dat de kosten van de procedure lager uitvallen.

the-legal-execution-department-makes-an-appointmen-2023-01-30-23-49-24-utc.jpg

Recensie

Bij deze wil ik wel mijn mening geven betreffende uw geleverde diensten en adviezen.

Hierover kan ik positief reageren in zowel uw persoonlijke aanpak alsook uw adviezen. In de gesprekken die we gehad hebben, nam u de tijd om goed te luisteren naar uw cliënt.

Ik ga er ook wel vanuit als we geen corona zouden hebben gehad, mijn scheiding voorspoediger zou zijn verlopen. 

Mocht mij iemand vragen voor een goede advocaat betreffende familie zaken, zou u aanbevelen.

Dus wat mij betreft kan ik zeggen, ik ben tevreden met hetgeen wat u voor mij gedaan heeft.
 

bottom of page